Γιατί Είμαστε Εδώ

Για να Διδάξουμε τον Λόγο του Θεού, για να Κάνουμε το Έργο της διακονίας και για να Αγγίξουμε τον Κόσμο με την Αγάπη του Ιησού.