Τι Κάνουμε

  • Διακονούμε αποτελεσματικά στο ποίμνιο του Κέντρου Πίστης.
  • Αναπτύσσουμε τους αγίους ώστε να κάνουν το έργο της διακονίας.
  • Υποστηρίζουμε οικονομικά άλλες διακονίες.
  • Αναπτύσσουμε εκκλησίες σ’ όλη την Ελλάδα.
  • Επεκτεινόμαστε τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά.
  • Ιδρύουμε πρόγραμμα μαθητείας για μη διακόνους.
  • Ιδρύουμε κέντρο εκπαίδευσης διακόνων.
  • Ιδρύουμε ένα Κέντρο Επιχειρήσεων Ευλογίας, προμηθεύοντας τροφή και ρουχισμό σε απόρους.