Τι Πιστεύουμε (Διακήρυξη Πίστης)

  • Η Βίβλος είναι ο θεόπνευστος λόγος του Θεού.
  • Την τριαδική φύση του Θεού – ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα.
  • Όλοι αμάρτησαν και στερούνται της δόξας του Θεού και έχουν ανάγκη σωτηρίας.
  • Η σωτηρία παρασχέθηκε μέσω του Ιησού Χριστού για όλους τους ανθρώπους.
  • Ότι η πλήρωση του Αγίου Πνεύματος είναι μια εμπειρία ακόλουθη της σωτηρίας και είναι θέλημα του Θεού όλοι να πληρωθούν.
  • Η θεραπεία παρέχεται μέσα στο λυτρωτικό έργο του Χριστού και είναι διαθέσιμη σε κάθε πιστό.
  • Η εκκλησία αποτελείται από όλους όσοι έχουν δεχτεί τον Ιησού ως προσωπικό τους Σωτήρα.
  • Θα υπάρξει σωματική ανάσταση δικαίων και αδίκων.
  • Στην προσωπική, ορατή, επικείμενη επιστροφή του Ιησού Χριστού.
  • Στο βάπτισμα στο νερό και την τήρηση της Θείας Κοινωνίας.